Top školky | Odborné články
Adaptace tříletých dětí ve školce očima jejich maminek

Adaptace tříletých dětí ve školce očima jejich maminek

11. 10. 2016 | Sdílet na Facebooku

Období vstupu do mateřské školy není pro mnoho dětí
jednoduchou záležitostí, ale naopak velkým životním krokem. Z bezpečného
prostředí domova a takřka neustále matčiny přítomnosti se má dítě najednou osamostatnit
a vydat se vstříc novým zážitkům. Celý adaptační proces a vstup dítěte do
mateřské školy ovlivňuje i život rodiny. Týká se to především množství volného
času a matčiny životní pohody.


Problematika adaptace předškolních dětí je stále
diskutovanějším tématem, protože se často setkáváme s dětmi, které mají
výrazné adaptační problémy. V mnoha těchto případech může být problémová
adaptace způsobena vlivem rodičů, především maminek, které odloučení od potomka
prožívají velmi hluboce emocionálně a často adaptační proces zvládají mnohem
hůře než jejich děti. Prožívání maminek je v tomto směru velmi podceňováno
a měla by se mu věnovat větší pozornost. Dítě je totiž v předškolním věku
s matkou úzce provázáno, a tudíž její emocionální prožívání dané situace
velmi intenzivně vnímá, a matka tak může nevědomě negativně ovlivnit jeho
adaptaci v mateřské škole.


Na samém počátku adaptačním procesu na dítě působí vlivy
mateřské školy v podobě dnů otevřených dveří, zápisu, setkání
s učitelkami a dětmi, apod. Zároveň je dítě ovlivňováno rodinou a jejím
přístupem k mateřské škole. V tuto dobu je již v některých
rodinách dítě připravováno na vstup do mateřské školy, což má pozitivní vliv i
na jeho následné zvládání adaptace.


I maminka vchází do adaptačního procesu s různými
názory, zkušenostmi, obavami a očekáváním. Během adaptačního procesu se maminky
často potýkají s negativně zabarvenými emocemi, které pak výrazně
souvisejí s prožitky dítěte. Dalšími faktory, které ovlivňují prožívání
matky, je postoj učitelek v mateřské škole a podpora rodiny. Během
adaptačního procesu maminka uplatňuje různé strategie, kterými buď působí přímo
na dítě, nebo se nejprve snaží zvládnout své emoce a vliv na dítě je až na
druhém místě. Velmi výrazně se v těchto strategiích projevuje motivační
faktor.


Před vstupem do mateřské školy se u maminek nejvýrazněji projevují
obavy reakce dítěte na změnu související s pobytem v předškolním
zařízení a z proměny vztahů k rodičům či mladšímu sourozenci. Maminky
si začínají uvědomovat, že dítě už není miminko, mají pocit provinilosti,
lítosti z reakce dítěte, obávají se pláče a stýskání. Je dobré si však
uvědomit pozitivní přínos mateřské školy, který souvisí s rozvojem dítěte
ve všech směrech – rozvoj osobnosti, samostatnosti, kolektivního soužití, apod.


Jak mohou maminky usnadnit adaptaci? Je důležité,
postupovat na základě pozitivní motivace s cílem, aby se dítě do mateřské
školy těšilo. Nejlépe je s dítětem si o školce povídat, chodit se na ni
dívat, pozorovat děti hrající si na školní zahradě, atd. Uplatňovat postup jako
je např. vysvětlování, uklidňování, vyjadřovat pocit lásky a zázemí.


Co ovlivňuje prožívání dítěte? Prožívání dítěte ovlivňuje
mnoho faktorů, nejčastějšími je vliv rodiny, povaha dítěte, přítomnost blízké
osoby, předchozí zkušenosti dítěte s kolektivem, atd.  Věřte, že pro učitelku v mateřské škole
je důležitá každá informace, která by mohla podnítit spolupráci mezi pedagogem
a rodičem v počátečním stadiu adaptace. V této době je totiž ještě
vztah mezi učitelkou a matkou velmi křehký a důvěra matek se teprve utváří.


Zdroj: Informatorium.cz

Komentáře (2)

greenerin | 13. 3. 2017

Musím říct, že asi tím, že jsem sama učitelka, tak naše dítko šlo do školky tak natěšené, že jsme o víkendech museli jít kontrolovat, že je školka fakt zavřená... :D

Přidat komentář

Nová hodnocení

Nejnovější hodnocení našich školek

Přihlásit se do newsletteru