Top školky | Poradna

Doprava děti MŠ

19. 6. 2023 | Pedagog Sdílet na Facebooku
Chtěla bych se zeptat, jestli mohou děti z mateřské školy jezdit běžným linkový autobusem a zda je to někde v legislativě zakotveno. Děkuji
Doprava dětí běžným linkovým autobusem záleží na rozhodnutí vedení školy a pedagogů. 

Vyhláška č. 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání), § 5 odstavec (2) udává, že k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy tak, aby na jednoho učitele mateřské školy připadalo nanejvýše 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let. Odstavec (3) upřesňuje, že ve výjimečných případech může ředitel v prvním případě navýšit počet dětí na učitele o 8 dětí (tedy na 28 dětí), v druhém případě o 11 dětí (tedy na 23 dětí). Při takto zvýšeném počtu dětí vyhláška udává - odstavec (4), že pokud jde o prostředí náročné na bezpečnost, což silniční provoz jistě je, určí ředitel k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

K dispozici školám je i metodika dopravní výchovy pro mateřské školy, která je plně v souladu s RVP PV. Existují i akreditované kurzy pro pedagogy na téma Výuka dopravní výchovy pro mateřské školy a Pohyb organizované skupiny dětí v dopravním prostředí. 

Kolik dětí smí cestovat v autobusu nevybaveném bezpečnostními pásy?

Odpověď viz. zákon o silničním provozu: Počet osob starších 12 let nesmí překročit povolený počet přepravovaných osob. Tedy jedno sedadlo, jedno dítě. Pokud však budou přepravovány děti do 12 let, může jich být více než sedaček, ale limitující je maximální přípustná užitečná hmotnost vozidla (týká se samozřejmě i dálkových autobusů stejně jako linkových).

V. H.


Komentáře (0)

Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář

Nová hodnocení

Nejnovější hodnocení našich školek

Přihlásit se do newsletteru