Top školky | Detail zařízení

Dětská skupina Voděrady

0
Typ:Mateřské školy
Vlastnictví: Státní
Zaměření:Všeobecné
Pro děti vě věku od:2 let
Voděrady 76
67901 Skalice nad Svitavou
www.dsvoderady.cz

Ve Sluníčku přistupujeme individuálně ke každému dítěti jako k jedinečné osobnosti. Aktivity a činnosti zaměřujeme na všestranný rozvoj dítěte. V denních činnostech se prolínají „hrátky“ na rozvoj fantazie, kreativity, sociálních dovedností, jemné a hrubé motoriky, poznávacích, mentálních, logopedických a sebeobslužných dovedností. Budujeme u dětí vztah k přírodě, vzdělání atd. Nabízíme individuální logopedii a surdopedii. Koncepce Sluníčka v oblasti vzdělávání je shodná s výchovně-vzdělávacím programem mateřských škol. Připravujeme i předškoláčky na vstup do 1. třídy. Dětskou skupinu vedou kvalifikovaní pedagogové v oblasti speciální pedagogiky a etopedie. Odborně s nimi budou pracovat také v oblasti výtvarné výchovy a estetiky. Je vypracovaný podrobný plán pro předškolní děti, aby byly dostatečně připravené do základní školy.

Zobrazení na mapě

Zavřít

Chcete sledovat tuto školku?