Top školky | Blog
Lesní mateřské školy

Lesní mateřské školy

11. 8. 2016 | Vzdělávání Sdílet na Facebooku

Vznik a původ
Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku. Od roku 1993 se lesní MŠ rychle rozšířily i v Německu, kde je jedním z důvodů legislativní uznání a s ním spojené státní financování. Od roku 2008 je v Německu více než tisíc lesních mateřských škol a jejich počet i nadále stoupá. Důvodem jsou nízké náklady na zřízení a provoz, a zároveň poptávka ze strany rodičů. Lesní MŠ dnes existují také v Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, USA a Japonsku. V České republice funguje v současnosti kolem sedmdesáti předškolních zařízení na principu lesních mateřských školek. Název lesní mateřská škola v Česku zatím není oficiálně uznán, proto většina lesních MŠ funguje pod názvem dětské centrum, dětský klub, lesní klub, apod.


Vzdělávání a pedagogický dozor
Učiteli v lesních MŠ jsou kvalifikovaní pedagogové a počet dětí se pohybuje v rozmezí 15-20 dětí na 2-3 pedagogy. Výchovný program přirozeně vychází z ročního období a místa, kde se dané činnosti odehrávají. Děti hledají inspiraci v přírodě a vnímají ji mnoha smysly – hmatem, zrakem, sluchem a také čichem – vůni květin, povrch kůry stromů, jemnost trávy, zvuky lesních zvířat, apod. Interaktivně a se zapojením všech smyslů si utváří úplný reálný obraz o okolním světě, jehož jsou přirozenou součástí.  Přirozeným pohybem dětí v přírodě jsou rozvíjeny jejich fyzické dovednosti a hrubá i jemná motorika. Zdoláváním přírodního nerovného terénu dochází k rozvoji obratnosti a koordinace. 

Pomůcky pro hru a učení
Pomůcky na hraní děti získávají čistě z přírody a jsou velmi jednoduché. Stačí obyčejné klacíky, kamínky, listy stromů a rostlin, tráva, šišky, hlína, písek, čistá voda z potoka.

Výhody lesních MŠ

Pravidelný a dlouhodobý pobyt na čerstvém vzduchu působí příznivě na imunitní systém dětí. Výzkumy dokazují, že děti z lesních školek jsou celkově odolnější. Pobyt je otuží a jsou díky tomu méně nemocné. Méně je rozhodí výkyvy počasí a tlaku. Díky neustálému pobytu venku si děti tak snadno „nepředávají bacily“ v porovnání s uzavřenými prostory třídy v klasické školce. Menší kolektiv a věková různorodost (věkově smíšené skupiny ve věku 3-7 let) přináší dětem schopnost spolupráce, vzájemné pomoci a soudružnosti. V lese vzniká celá řada situací vyžadujících spolupráci, respekt a řešení konfliktů dohodou. Hraje zde důležitou roli vzájemná pomoc. Platí obecné pravidlo, že dospělý jde příkladem a pomáhá tam, kde to situace vyžaduje. Lesní MŠ také velmi úzce spolupracují s rodiči, kteří se podílejí na stavbě např. jurty, ohniště, vybavení a hraček pro děti, apod. Lesní MŠ často pořádají také víkendové společné aktivity. Děti se tak stávají kamarády i mimo školku a rodiče mají také možnost se blíže poznat.

Nevýhody lesních MŠ
Nevýhodou lesních MŠ je fakt, že si děti musí nosit jídlo z domu a to kvůli celodennímu pobytu venku a také chybějícímu zázemí, které by splňovalo všechny hygienické normy pro provoz školní kuchyně.


Co je pro pobyt v lesní MŠ důležité?
V lesní MŠ platí pravidlo – „Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení“.
Zcela určitě je pro celodenní pobyt venku nejdůležitější správné vybavení. K základům patří opravdu kvalitní a teplé oblečení, zejména kalhoty, bunda a dobré boty. Dále pláštěnka, čepice, šála, rukavice, to vše v praktickém a dostatečně velkém batůžku. A pro jistotu i náhradní oblečení. Je vhodné počítat s tím, že děti přijdou zvenku zcela určitě špinavé, někdy mokré a někdy také s roztrhanými nohavicemi či rukávy. A je proto vhodné oblečení této realitě přizpůsobit.


„Zlatá střední cesta“ – Ekoškolky
Pokud se někomu konkrétní podoba lesních školek zdá příliš extrémní v porovnání s klasickými školkami, mohou rodiče využít možnost umístit dítě do Ekoškolky. Ekoškolky fungují na principu lesní pedagogiky a s lesními školkami mají mnoho společného. Děti pobývají velmi často venku. Tyto školky kladou důraz na vyváženou stravu, kvalitní hračky a vzájemný respekt. Děti mají ale k dispozici zázemí v klasické budově, kde standardně probíhají některé části denního programu.


Informace pro Vás
Nový portál o lesních MŠ. Od června 2010 je v provozu portál www.lesnims.cz, jehož zájmem je soustředit informace týkající se lesních mateřských škol na jedno místo.


Lenka Kácová

zdroj: lesnims.cz

Komentáře (0)

Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář

Nová hodnocení

Nejnovější hodnocení našich školek

Přihlásit se do newsletteru