Top školky | Blog
Jsou nám tři roky a skoro nemluvíme

Jsou nám tři roky a skoro nemluvíme

11. 8. 2016 | Co trápí rodiče a děti Sdílet na Facebooku

Při srovnávání s ostatními dětmi, které už dávno spojují věty, mají poměrně bohatý slovník, dokonce vyslovují většinu písmenek správně, to jejich téměř školkové dítě ještě nemluví. Důvodem nemluvení může být starší sourozenec, který vypoví vše za oba, bilingvní rodina, lenost, nebo například potíže se sluchem. O nápravu vyjadřování, nebo i trhané řeči, komolení slov, přehazování hlásek, špatné výslovnosti dětí by se rodič neměl pokoušet sám. Nesprávným návykem totiž víc pokazí. Logoped posoudí podle vývojového stadia dítěte celkový stav jeho řeči (slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, rychlost a plynulost, zralost sluchového a zrakového rozlišování).

Žvatlání v kojeneckém věku
Vývoj řeči začíná obdobím novorozeneckého křiku do doby, kdy dětské projevy začnou být melodičtější. Dítě křikem reaguje na různé změny prostředí, teploty, na pocit hladu. Kolem 8.-10. týdne nastává období broukání, které postupně přechází do žvatlání. Projevy dítěte jsou velice melodické a pokud je okolí – především maminka – radostně přijímá a po dítěti opakuje, zcela nenásilně dělá první významný krok k tomu, aby její dítě pěkně a včas mluvilo. V tomto období je důležité nepřehlédnout, zda u dítěte není zvukových projevů méně a zda žvatlat nepřestává. Pokud ano, je nutné odborně vyšetřit stav jeho sluchu.

Od batolete přes školkové období
Kolem 8.-9. měsíce přichází období porozumění. Dítě vnímá melodii, přízvuk i zabarvení hlasu a začíná zvuky rozlišovat. Začíná též napodobovat projevy okolí, nejedná se ale ještě o první skutečná slova. Dítě si dál s hlasem hraje, brouká pro sebe i potěšení okolí, stále více reaguje na řeč úsměvem a výraznou gestikulací. Vyjadřuje svá přání a potřeby, ale oblíbené zvuky jako mamama, grr, baba nelze ještě za slova považovat. Až kolem prvního roku se objevují první skutečná slova, která dítě často a rádo opakuje. Napodobuje intonaci slov a jednoduchých vět, které slyší. Slovní zásoba ročního dítěte obsahuje asi deset slov. Za další čtyři roky se však rozroste na více než deset tisíc výrazů. Denně se tedy dítě naučí přibližně šest slov.

Zhruba ve dvou letech dokáže dítě slova spojit do krátké dvou i víceslovné věty, a tak začíná období spontánního vyjadřování ve větách. Objevují se slovesa, přídavná jména, předložky. Kolem třetího roku je řeč pro okolí stále více srozumitelná, dítě samo povídá, ptá se na to, co ho zajímá. Řeč je pro ně radostnou činností, stává se jeho hlavním prostředkem ke komunikaci s okolím. Pro třetí a čtvrtý rok je typická otázka Proč. Dítě o sobě často hovoří ve 3. osobě. Až když úplně pochopí, že je oslovováno ono samo, začne používat zájmeno já. Správná výslovnost všech hlásek se pak při normálním vývoji očekává kolem šestého roku věku dítěte, tj. při jeho nástupu do první třídy.

Pokud tedy Vaše dítko ve třech letech ještě plynule nemluví, nemějte obavy. Děti se často velmi rychle rozmluví ve školce, kde mimochodem „nemluvení“ není překážkou pro přijetí. V kolektivu téměř neustále povídajících dětí se jistě rozmluví velmi rychle. Pokud by však dítě ani ve školce nemluvilo, nejpozději kolem čtvrtého roku dítěte by pak měl být problém konzultován s logopedem. 

Máma Karolína

Komentáře (0)

Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář

Nová hodnocení

Nejnovější hodnocení našich školek

Přihlásit se do newsletteru