Top školky | Blog
Rodiče můžou ve školkách měnit prostředí a řešit potíže

Rodiče můžou ve školkách měnit prostředí a řešit potíže

11. 8. 2016 | Vzdělávání Sdílet na Facebooku

Mezi pravidla patří například:
Rodičům umožňujeme bez problémů vstoupit do prostor mateřské školy. Ale mateřská škola samozřejmě musí dbát na bezpečnost dětí, a tak není vždy možné ponechávat vstup do školky volně otevřený. Proto jsou uvedeny i další dvě možnosti, kterými může školka kritérium naplňovat. Rodič by měl mít možnost své věci vyřídit kdykoli během denního provozu mateřské školy. Podstatné je to, že rodiče ve školce vždy najdou někoho, kdo jim podá základní informace. Rodiče by měli mít možnost užívat prostředí školky v souladu se zájmy svých dětí - za předpokladu, že bude zachována bezpečnost prostředí školy pro všechny.


S rodiči aktivně komunikujeme. Komunikace je obousměrná a partnerská. Obě strany mají na sebe vzájemně kontakty. Rodiče dostávají vždy všechny potřebné informace - a mají možnost vždy předat důležité informace pracovníkovi mateřské školy. Ale mateřská škola předává rodičům operativní informace (vycházky, návštěvy divadla, výlety), informace o mimořádných situacích (nevolnost dítěte, nápadné změny v chování dítěte, výskyt nemocí v dětském kolektivu, výskyt vší). Rodičům je umožněno dohodnout mimořádný nástup do školky nebo vyzvednutí dítěte kdykoli během dne. Rodiče jsou pravidelně informováni o tom, jak dítě ve školce pracuje, co zvládlo, co se mu podařilo, co se naučilo. Rodiče ví, kde jsou vystavovány práce dětí z činnosti ve školce (nástěnky, výstavky). Komunikace vede k vzájemnému pochopení a měla by být přímá a konstruktivní. Pracovník mateřské školy, na kterého se obrátí rodiče, si na ně vždy udělá čas, vyslechne je a slušně reaguje na jejich potřeby (poskytne informace, radu, sjedná schůzku apod.). Má-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vysvětlí. Komunikace probíhá důstojným způsobem a pracovník dbá na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká.


Rodiče informujeme o tom, co a kdy se v mateřské škole děje. Ale mateřská škola samozřejmě může vyhovět požadavku jedním informačním letáčkem předaným rodičům na začátku školního roku, ale to není zrovna uživatelský komfort. Některé mateřské školy informují rodiče průběžně každý týden pomocí nástěnky (lístku), ale běžný, dostupný a plně funkční způsob je dnes týdenní program na webu, kde budou v kalendáři zaznamenány všechny akce školky mimo běžný plán.


Poskytujeme rodičům konzultační schůzky a zaručujeme, že při nich neprobíráme okolnosti týkající se jejich dítěte před ostatními rodiči a dětmi. A předávání informací mezi rodinou a školkou se často redukuje na informace provozního charakteru. Školka by měla rodičům běžně poskytovat i informace týkající se samotného dítěte (jeho práce, rozvoj, úspěchy, chování v kolektivu). Běžné by mělo být i to, že dítě může být přímým účastníkem takového procesu (rozhovoru).

Důležité kritérium pro zařazení konkrétní mateřské či základní školy pod certifikovanou značku Rodiče vítáni je dialog mezi všemi aktéry společného života – rodiči, pedagogy a dětmi. Jak řekl Libor Kočí, manažer značky Rodiče vítáni, přáním je posílení pozice rodičů ve vztahu ke škole, aby se z nich stali pro učitele partneři, kteří mohou přinést do školního prostředí nové podněty. Vzájemné dobré vztahy mohou jedině prospět klimatu školy, řešení případných problémů u dětí, ale i při pořádání akcí, revitalizaci zahrady a dalších aktivit, na kterých se mohou aktivní rodiče ve školce podílet.

Není vaše mateřská škola zařazena do tohoto programu a zajímaly by vás podmínky? Koukněte se na stránky www.rodicevitani.cz.

Komentáře (0)

Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář

Nová hodnocení

Nejnovější hodnocení našich školek

Přihlásit se do newsletteru