Top školky | Etický kodex a zásady hodnocení

Etický kodex a zásady hodnocení

 1. Mateřské školy a jesličky a DS jsou hodnoceny rodiči. Rodiče mohou zařízení hodnotit na základě 5 kritérií, kterými jsou:
  personál (vztah k dětem, ochota)
  vnitřní prostory a vybavení
  venkovní prostory a vybavení
  otevírací doba
  akce školky, výlety, kroužky
 2. Jednotlivým kritériím jsou udělována hodnocení 1 - 5, přičemž platí, že 1 je nejhorší a 5 je nejlepší. Z přidělených hodnocení je automaticky vytvořena průměrná známka, která slouží jako základ pro sestavení žebříčku nejlépe hodnocených zařízení.
 3. Rodiče mohou mateřským školám a jesličkám a DS udělovat také slovní komentáře. Ty však nejsou v žebříčku zohledňovány.
 4. Žebříček rodiči nejlépe hodnocených mateřských škol je sestavován jednou ročně, vždy v lednu, na základě poměru průměrných známek a počtu udělených hodnocení. Do žebříčku jsou zařazovány mateřské školy a jesle a DS, kterým bylo uděleno 3 a více hodnocení v daném roce.
 5. 5. ETICKÝ KODEX – Korektnost žebříčku je zajištěna několika způsoby:
  1. rodiče mohou každé předškolní zařízení ohodnotit pouze jednou
  2. z jednoho e-mailu je možné ohodnotit více zařízení, každé však pouze jednou. Při snaze o více hodnocení je dotyčný upozorněn, že dané zařízení již hodnotil a není mu dovoleno hodnotit zařízení znovu
  3. každé hodnocení je třeba potvrdit v e-mailu tak, aby se zabránilo přidávání hodnocení z fiktivních e-mailových adres. Není-li hodnocení potvrzeno, je na stránkách skryto a nezapočítává se do celkového počtu hodnocení
  4. každé přidané hodnocení prochází kontrolou, zda neobsahuje vulgární, urážející či zavádějící informace
  5. není dovoleno přidávat vulgární komentáře. Takovéto komentáře jsou na stránkách blokovány
  6. do udělených hodnocení a komentářů není ze strany provozovatele webových stránek nijak zasahováno
  7. nejsou-li mateřská škola či jesličky a DS s hodnoceními spokojeny, není možné na základě jejich žádosti hodnocení smazat. Zástupci zařízení mohou na hodnocení a udělené komentáře reagovat v komentářích
  8. je zakázáno využívat hodnocení ke konkurenčnímu boji a poškozovat jimi jiná zařízení, či konkrétní osoby
 6. Všechny mateřské školy a jesle a DS, které se v žebříčku umístí, jsou o výsledku informovány. Výsledky hodnocení jsou formou tiskové zprávy rozeslány do médií. Žebříčk je umístěn na webových stránkách i facebookovém profilu Top školek.
 7. Mateřské školy a jesle a DS mohou rodiče o možnosti hodnocení jejich zařízení informovat prostřednictvím svých webových stránek, facebookových stránek, apod. Je zakázáno za hodnocení zařízení nabízet finanční odměnu!
 8. Předškolní zařízení jsou o nově přidělených hodnoceních a komentářích automaticky informovány.

Podmínky užití stránek Top školky najdete zde.

Přihlásit se do newsletteru